Wykłady dla uczniów klas kolejowych

Dnia 18 marca (poniedziałek) w Auli Szkoły o godzinie 11.50 Firma
Kombud we współpracy z Uniwersytetem Technologicznym z Radomia
przeprowadzi wykład dla wszystkich uczniów kierunków kolejowych. 
Proszę o przybycie wszystkich uczniów uczących się na kierunkach
kolejowych.

Doradca zawodowy
Beata Makowska