Warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla klas trzecich

W dniach 04 – 05 lutego br. odbędą się warsztaty z zakresu doradztwa
edukacyjno – zawodowego dla klas trzecich przeprowadzone przez
przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej według następującego
harmonogramu:
04 lutego (poniedziałek)
9.50 – 10.35 (4 godz. lekcyjna) – klasa 3cm
10.45 – 11.30 (5 godz. lekcyjna) – klasa 3gm
12.45 – 13.30 (7 godz. lekcyjna) – klasa 3bim
05 lutego (wtorek)
11.50 – 10.35 (6 godz. lekcyjna) – klasa 3sta
12.45 – 13.30 (7 godz. lekcyjna) – klasa 3ahm
13.40 – 14.25 (8 godz. lekcyjna) – klasa 3em
Zapraszamy do Auli w wyżej wymienionych godzinach.

Ilona Dworska
Beata Makowska