Wycieczka do CANPACK S.A. Fabryki Puszek Napojowych

Dnia 09.04.2018 mechatronicy z klasy 3 odwiedzili CANPACK S.A. Fabrykę Puszek Napojowych. Zapoznali się z działalnością firmy i licznymi ofertami pracy dla mechatroników.

Opiekunem wycieczki była p. Beata Makowska.